Floating FB popout byReview Results

Preuzimanje FINA FISKAL DEMO certifikata

by Nino4. October 2012 12:53

Upute za preuzimanje DEMO certifikata

Mail sa uputama o tome kako preuzeti i instalirati DEMO certifikat (FISKAL) nam je stigao manje od 24h nakon što smo predali zahtjev - bravo FINA Smile

U mailu se detaljno navode koraci koje je potrebno napraviti:

 • Svakako trebate koristiti Internet Explorer - mi smo koristili IE9, Win7 64-bit
 • Otvorite http://demo-pki.fina.hr/ i odaberite Preuzimanje digitalnog certifikata -> Klijentski certifikati (via CSP)
 • Nakon upozorenja da certifikat nije valjan (kliknite na Continue to this web site - zbilja - trebali su to riješiti i bez toga Smile), pojavit će se IE dialog

 

 • Kliknite Yes, nakon čega se otvara stranica za Prihvaćanje digitalnog certifikata - popunite Referenti broj (Reference number) i Autorizacijski kod (Authorization Code); ostala polja popunite u skladu sa uputama iz maila ("RSA full", "Microsoft Enhanced Cyptographic Provider v1.0", "2048"):

 

 • kliknite na Preuzmi certifikat, ponovo kliknite na Yes, nakon čega biste na ekranu trebali dobiti poruku "Uspješno ste preuzeli Vaš certifikat u Internet Explorer preglednik. Ovaj certifikat Vam može poslužiti za sigurno pristupanje SSL web poslužiteljima, kao i za sigurnu, enkriptiranu komunikaciju putem Interneta."

 

Što dalje?

OK - certifikat ste preuzeli sa FINA-inog servera i što sad? Poruka kaže da ste certifikat preuzeli u IE - što dalje sa tim?

Prvo - slobodno zatvorite IE - web preglednik Vam više nije potreban.

Drugo - otvorite Certificates snap in i pronađite svoj FISKAL DEMO certifikat:

 • Start -> Run -> mmc

 

 • Kliknite OK i potvrdite da Managament Consolu otvarate kao Administrator

 

 • Kliknite File -> Add/Remove Snap in i iz liste odaberite Certificates
 • Kliknite Add i odaberite My User Account

 

 • Kliknite Finish i OK
 • Sa lijeve strane otvorite Certificates - Current User -> Personal -> Certificates - sa desne strane biste trebali vidjeti FISKAL DEMO certifikat
 
 
 
Jednom kada je certifikat pohranjen na računalu, dobra praksa nalaže da ga u svojem rješenju (program za blagajnu) pozivate od tamo. Krajnji korisnik sa certifikatom treba rukovati pažljivo kako bi se spriječile eventualne zloupotrebe.

Tags:

DEMO certifikat

Fiskalizacija - tehničke specifikacije - najava

by Nino4. October 2012 10:24

Na stranicama Ministarstva financija - Porezna uprava je objavljena novost da će 05.10.2012. godine, iza 16h, biti dostupan dokument „Fiskalizacija – Tehnička specifikacija za korisnike“. Nadamo se konkretnim odgovorima, XML shemama i specifikacijama, kao i ostalim tehničkim detaljima Smile

 

Novi post objavljujemo neposredno nakon objave spomenutog dokumenta, sa prvim dojmovima i analizama...

Tags:

Tehničke specifikacije

Kako izvaditi DEMO certifikat za fiskalizaciju?

by Nino3. October 2012 14:22

One informatičke firme koje trebaju napraviti prilagodbu svojih aplikacija za fiskalizaciju, mogu od FINA-e zatražiti izdavanje DEMO certifikata.

Danas smo u poslovnicu FINA predali zahtjev za izdavanje DEMO certifikata koji ćemo koristiti za naše potrebe testiranja komponente za digitialno potpisivanje i slanje XML-a i ovo su koraci koje trebate obaviti:

 1. pogledajte upute na FINA-inim stranicama: http://www.fina.hr/Default.aspx?sec=1542 - uglavnom:
  • ako ste već u njihovoj bazi (ako ste već u sustavu PKI, odnosno, ako već koristite neki od njihovih certifikata), potrebno je ispuniti Zahtjev za izdavanje DEMO aplikativnog certifikata za fiskalizaciju
  • upute za popunjavanje spomenutog Zahtjeva su ovdje - uglavnom bi trebalo biti jasno što popuniti u sva predviđena polja - jedina nepoznanica bi moglo biti polje Redni broj certifikata - ovdje unesite 1 ukoliko vadite prvi DEMO certifikat, odnosno 2 za drugi (za drugu osobu) itd.
  • ukoliko niste u sustavu PKI, tada je procedura malo kompliciranija - pogledajte upute na njihovim web stranicama
 2. pored Zahtjeva, trebat će Vam i preslika osobne iskaznice - slobodno možete uzeti i isprintani scan osobne (obje strane osobne)
 3. Zahtjev + presliku osobne iskaznice predajte u neki od Registracijskih ureda - mi smo naš predali u Zagrebu, Šoštarićeva 2; ured je na 1. katu, pa desno do kraja i cijela procedura predaje zahtjeva je trajala 1 minutu
 
Certifikat očekujemo na e-mail, kako su nam rekli u FINA-i, unutar 2-3 dana Smile

Tags: , ,

DEMO certifikat

Month List