Floating FB popout byReview Results

FISKAL certifikat - pogrešan OIB

by Nino23. October 2012 14:48

Upravo nam je jedan od korisnika našeg FiskalizacijaDEV.DLL-a skrenuo pažnju da se danima patio sa slanjem XML poruka u CIS - poruke mu nikako nisu prolazile, dok na kraju nije shvatio da su mu u FINA-i izdali certifikat koji ima pogrešan OIB. Kako CIS zahtjeva da polje OIB u poruci RacunZahtjev odgovara OIB-u koji se nalazi u FISKAL certifikatu - evo problema Smile

Dakle, ako imate problema sa slanjem u CIS, još jedan od savjeta je da provjerite da li OIB u certifikatu stvarno odgovara OIB-u vaše tvrtke.

 

Prema informacijama iz Porezne, broj obveznika je oko 200.000, broj onih koji će koristiti slanje računa putem JIR-a je vjerojatno manji od te brojke; no, svejedno, radi se o ogromnom broju obveznika koji moraju izvaditi svoje FISKAL certifikate na vrijeme. Nadajmo se da će FINA biti spremna i da će se, u praksi, greške poput ove stvarno svesti na minimum - ako ne, bit će zanimljivo vidjeti kao će sve raditi u praksi Wink

Tags: , ,

DEMO certifikat

Preuzimanje FINA FISKAL DEMO certifikata

by Nino4. October 2012 12:53

Upute za preuzimanje DEMO certifikata

Mail sa uputama o tome kako preuzeti i instalirati DEMO certifikat (FISKAL) nam je stigao manje od 24h nakon što smo predali zahtjev - bravo FINA Smile

U mailu se detaljno navode koraci koje je potrebno napraviti:

 • Svakako trebate koristiti Internet Explorer - mi smo koristili IE9, Win7 64-bit
 • Otvorite http://demo-pki.fina.hr/ i odaberite Preuzimanje digitalnog certifikata -> Klijentski certifikati (via CSP)
 • Nakon upozorenja da certifikat nije valjan (kliknite na Continue to this web site - zbilja - trebali su to riješiti i bez toga Smile), pojavit će se IE dialog

 

 • Kliknite Yes, nakon čega se otvara stranica za Prihvaćanje digitalnog certifikata - popunite Referenti broj (Reference number) i Autorizacijski kod (Authorization Code); ostala polja popunite u skladu sa uputama iz maila ("RSA full", "Microsoft Enhanced Cyptographic Provider v1.0", "2048"):

 

 • kliknite na Preuzmi certifikat, ponovo kliknite na Yes, nakon čega biste na ekranu trebali dobiti poruku "Uspješno ste preuzeli Vaš certifikat u Internet Explorer preglednik. Ovaj certifikat Vam može poslužiti za sigurno pristupanje SSL web poslužiteljima, kao i za sigurnu, enkriptiranu komunikaciju putem Interneta."

 

Što dalje?

OK - certifikat ste preuzeli sa FINA-inog servera i što sad? Poruka kaže da ste certifikat preuzeli u IE - što dalje sa tim?

Prvo - slobodno zatvorite IE - web preglednik Vam više nije potreban.

Drugo - otvorite Certificates snap in i pronađite svoj FISKAL DEMO certifikat:

 • Start -> Run -> mmc

 

 • Kliknite OK i potvrdite da Managament Consolu otvarate kao Administrator

 

 • Kliknite File -> Add/Remove Snap in i iz liste odaberite Certificates
 • Kliknite Add i odaberite My User Account

 

 • Kliknite Finish i OK
 • Sa lijeve strane otvorite Certificates - Current User -> Personal -> Certificates - sa desne strane biste trebali vidjeti FISKAL DEMO certifikat
 
 
 
Jednom kada je certifikat pohranjen na računalu, dobra praksa nalaže da ga u svojem rješenju (program za blagajnu) pozivate od tamo. Krajnji korisnik sa certifikatom treba rukovati pažljivo kako bi se spriječile eventualne zloupotrebe.

Tags:

DEMO certifikat

Month List